advokat lex ua

Питання усиновлення

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, окрім випадків, коли громадянином України усиновлюється дитина, яка є громадянином pitannja usinovlennja України, але проживає за межами України, це здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України, а в разі, якщо усиновлювач не є громадянином України.

Для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, здійснене у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Усиновленою може бути малолітня (до досягнення нею 14 років) чи неповнолітня дитина (до досягнення нею 18 років). У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.

У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також, якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

В разі, якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі, так само ж, якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі, однак, якщо такі особи проживають однією сім'єю, тоді суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

Усиновлення дитини в Києві

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України:

в сім'ї якого виховується дитина;

який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється;

який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; який є родичем дитини;

подружжя.Кількість дітей, яку може та хоче усиновити один усиновлювач, не обмежена. 

Якщо Вам потрібен юридичний супровід процедури усиновлення, допомога в отриманні необхідних документів, звертайтесь до нас. Наші кваліфіковані юристи та адвокати підуть Вам на зустріч і врахують всі обставини,